Görsel Tasarım

Rastgele beğendiğim sözlerden bir tanesi

Akıllı insan düşündüğü herşeyi söylemez, fakat söylediği herşeyi düşünür.

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

Görsel Tasarım

Tasarlayacağımız web sayfalarında görsel tasarımın etkinliğini arttırmamıza yardımcı olacak rehber niteliğinde kısa ve öz bir yazı. Meraklılarına okumalarını öneririm Genel İlkeler ?    Sanat, çizgi, şekil, desen ve renk bileşenlerinden oluşur. ?    Çizgiler düz, eğik, noktalı veya kesik kesik olabilirler ve ilgi çekme/yönlendirme amaçlı kullanılırlar. ?    Şekil iki boyutlu bir biçimdir. ?    Desen üç boyutludur, kaba, ince, düz vb. olabilir. ?    Renk, dikkat çekme ve iletişim özelliklerini önemli ölçüde güçlendirir. Çizgi ?    Çizgi dikkati bir yol boyunca sürükleyen veya bir noktaya çeken tek boyutlu bir yapıdır. ?    Çizgiler işlem, yön ve hareket gösterir. ?    Çizgiler ayrıca şekilleri ayırma ve birleştirme işlerini yapar ve üzerine kurgu yapılabilecek temel yapı taşlarıdır. ?    Yatay çizgiler durgunluk hissi verir. ?    Dikey çizgiler güç gösterir, yukarı bakma hissi verir. ?    Köşegen çizgiler kuvvetli biçimde hareket ve dinamizm hissi verir. ?    Çapraz köşegenler karışıklık hissi verir. ?    Eğik çizgilerde hareket hissi verir. Şekil ?    Kendine bağlanan bir çizgi bir şekil oluşturur. ?    Şekiller iki boyutludur ve bir nesnenin dış çizgilerini gösterebilir. ?    Şekiller anlamlı bir bütün oluşturmak için bir araya gelebilir. Desen ?    Pek çok görünüm, çizgi ve şekiller dâhil iki boyutludur. ?    Desen kullanılarak üçüncü bir boyut eklenebilir. ?    Desen üç boyutlu cisim ve materyallerin bir özelliğidir. ?    Dokunma hissini uyararak konuyla ilgili daha yalın bir fikir verir. ?    Desen önem fikri vermek, ayırmak veya bütünleştirmek amaçlı kullanılabilir. Renk ?    Uygun renk seçimleri sadece görsel tasarımlarınızı geliştirmez, ayrıca ayrı bir hava ve önem kazandırır. ?    Renk dikkat uyarır ve görsel etki yapar. ?    Renk kullanımının başka etkileri ise: o    Gerçek renkler seçerek görüntünün gerçekliğini arttırmak, o    Eşitlik ve farklılıkları vurgulamak, o    Önemli ve ayrıntı bilgilere işaret etmek, o    İstenilen duygusal etkiyi yaratmak. ?    Sanatçılar, uzun çalışmalar ve tecrübeler sonucunda mavi, yeşil, eflatun renkleri ?soğuk renkler?, kırımızı turuncu renkleri de ?sıcak renkler ? olarak değerlendirmişlerdir. Bu algılamanın altında renklerin insan gözünde odaklanmasına dayalı psikolojik sebepler yatmaktadır. ?    Sıcak renkler izleyiciye yakınlaşır görünürken soğuk renkler uzaklaşıyor görünür. ?    Bu durumdan önemli ipuçlarını kırımızı veya turuncu yaparak izleyiciye yaklaşıyor etkisi verip faydalanabilirsiniz. ?    Renkler, okunurluğu doğrudan etkiler. ?    Renk seçimi çok kişisel bir olgudur. Kendi renk kombinasyonlarınızı kendiniz yaratmalısınız. Önemli noktaları vurgulamak, bir his uyandırmak veya görsel ilgi yaratmak için zıtlıklar kullanabilirsiniz. ?    İpucu: Sarı üstüne siyah; beyaz üstüne siyah, yeşil, kırmızı veya mavi; mavi üstüne beyaz; siyah üstüne sarı uygun seçimlerdir. Bütünlük ?    Bütünlük bir görünümü oluşturan bileşenlerin birbiriyle ilişkisidir. Sadece yazılı içeriği değil görsel sunumu da ilgilendirir. ?    Bütünlük konuları, renkleri, şekilleri ve çizgi tipi ve yönünü ilişkili ve tekrar ederek sağlanabilir. ?    Sıkça yapılan hatalardan biri, bir alana çok fazla şey sığdırmaya çalışmaktır. ?    Anlatmak istediğinizi anlatmaya yaramayan, her türlü bilgiyi elimine edin. Denge ?    Bir sunum ekranındaki bileşenler dikey ve yatay eksen dikkate alınarak eşit ağırlıkta dağıtılırsa, izleyicide denge ve eşitlik hissi uyandırır. ?    Tasarım her iki alanda da tekrarlandığında, denge simetrik olacaktır. Ancak, birçok durumda gözün bilgiyi anında yakalayabilmesi için asimetrik tasarımlar kullanabilirsiniz. Sıralama ?    Akışın görsel ve yazılı elemanları, izleyicinin dikkatini önemli ayrıntı ve kuramlara yönlendirecek şekilde sıralanmalıdır. Çizgi, alan ve biçim ayarlama, dikkat etmeniz gereken en önemli bileşenlerdir. ?    Tanıdık geometrik şekiller ( dikdörtgen, oval, üçgen) izleyicilerin çoğunun aşina olduğu cisimler olduğu için, üzerine çalışılabilecek en iyi şablonları temsil eder. ?    Alfabedeki C, O, S, Z, L, T ve U harflerini oluşturan dizilimler aynı etkiyi gösterir. Bu harfler, sunumun altında yatan fikri sembolize etmek için kullanılır. Etkileşim ?    Bazı görsel materyaller kullanıcıya etkileşim imkânı sunar. Örneğin doğru cevabı içeren cevap kartları, öğrenciyi ilgili alana sürükleyebilir. Eğitsel Amaçlı Bilgi Genel ?    Görsel objeleri fikirlere örnek sağlamak için mümkün lduğunca çok kullanın. ?    Her bir görsel objede tek bir kavram sunun. Karmaşık görsel objeleri basitleştirin veya adım adım tekrar oluşturun. ?    Her görsel obje için metni minimum seviyeye indirin. En fazla 6 satır ve her bir satır için de en fazla 6 kelime kullanın. Grafik/Resim Objeleri: ?    Bu objeler ne çok soyut ne de çok gerçekçi olmalıdır. ?    Aşina olunmayan objelerin büyüklüğünü göstermek için bir ölçek kullanın. ?    Rahatsız edici arka alan (zemin) kullanmayın. Eğer derinlik hissi yaratmak önemli ise, ön zeminde başka bir obje kullanarak bunu sağlayın. Görsel objeyi ikiye bölecek yatay çizgiler kullanmaktan kaçının. ?    Bilgiyi sunmak için grafikleri kullanın. ?    Kalın ve düzgün yazı tipini tercih edin. Metin Objeleri: ?    Aynı görüntüde farklı yazı tipleri kullanmayın. ?    Bir noktaya dikkat çekme için, yan, kalın, renkli ve altı çizili yazı tipini tercih edin. ?    Sadece gerektiğinde büyük harf kullanın. ?    Başlığı görüntünün ortasına yerleştirin. ?    Anahtar kelimeler içeren kısa, öz, anlamlı ve tanımlayıcı başlıklar kullanın. ?    Satırlar arasındaki boşluk, kelime yüksekliğinin 1/2`si kadar olmalıdır. Renk ?    Önemli objelere dikkat çekmek için bu objelere en parlak ve açık renkleri kullanın. ?    Metinlerde ve resimlerde zemin rengine zıt bir renk kullanın. ?    Birden çok görsel objede tutarlı zemin rengi kullanın (hepsinde aynı renk olsun). ?    Bir görsel objedeki renk miktarını sınırlayın. Yapı ?    Görsellik mümkün olan en basit şekilde olsun; aşırı detaylardan kaçının. ?    Sayfa görüntüsünün dengeli olduğundan emin olun. ?    Tepegöz asetatları ve slâytlar için yatay format kullanın. ?    Görsel objeler okunabilir olsun; eğer kullanıcı okuyamıyorsa, o malzemeyi kullanmayın. ?    Düzgün bir yapı kullanın ( dengeli, sıralı ve sola yanaşık). Bilgisayar Ekranının Tasarlanması Başlıklar ?    Kısa, özlü ve anlamlı başlıklar kullanın. ?    Başlıkları ekranın en üst kısmında ortaya veya sol tarafa yerleştirin. ?    Kelimeleri tam heceleri ile yazınız; kısaltma kullanmayın. ?    Başlıkta görünen ekranın amacını veya içeriğini tanımlayın. ?    Başlığı kalın harflerle yazın. Başlığı üç satır ile sınırlayınız. Başlıkla metin arasında en az bir boşluk bırakın. Yönlendirmeler ?    Kısa cümleler kullanın (yedi kelimeden fazla olmasın). ?    Adım-adım yönlendirme verin. ?    Ciddi uyarılar dışındaki yönlendirmeleri olumlu cümlelerle verin. ?    Yönlendirmeleri kullanıcıya, izleyiciye seslenerek verin. ?    Yönlendirmelerde anlaşılır kelimeler kullanın. Zorunlu değilse teknik terimler ve kısaltmalar kullanmayın. ?    Basit ve anlaşılır cümleler yazın. ?    Okunurluğu artırmak için hem büyük hem de küçük harfleri kullanın. ?    Ekranın ilerlemesini kullanıcı kontrolüne bırakın (ekranın otomatik olarak ilerlememesi gibi). ?    Paragraflar arasında çift boşluk bırakın. ?    Her cümlenin sonuna nokta koyun. Metin ?    Mümkün olduğu kadar, her ekranda sadece bir paragraf kullanmaya çalışın. ?    Metinleri sola dayalı yazın. ?    Uzun cümleleri doğal anlamını yitirmeyecek şekilde küçük cümlelere bölün ( özellikle zayıf okuyucular için). ?    Satır sonunda bölünmüş kelimeler kullanmamaya çalışın. Öne Çıkartma ?    Öne çıkartma teknikleri; dikkatleri kelimelere, metinlere ve grafiklere çekerler ve renkli, büyük, altı çizili, kutu içine alınmış, kesme işaretli yanıp sönen veya parlak ( belki de en dikkat çeken türdür), ters renkte ve farklı fare göstergesi olan nesneleri ifade ederler. ?    Yan yazı türünü mümkün olduğunca okunurluğu azaltmadan kullanın. ?    Yanıp sönme veya parlak nesneleri sadece çok önemli mesajları vermek için kullanın. Kullanıcının dikkatini çektikten sonra tekrar normal veya alternatif öne çıkartma tekniklerini kullanın. ?    Aynı ekranda farklı iki yerde yanıp sönen veya parlak nesneleri kullanmaktan kaçının. ?    Pembe veya bordo gibi ?sıcak? renkleri kullanmaktan kaçının. ?    Kullanıcının aksiyonuna ihtiyaç duyulduğunu göstermek için mümkün olan yerlerde ses kullanın. ?    Öne çıkartma tekniklerini kısıtlı kullanınız. Aksi takdirde, içeriğin önemini yitirmesine neden olabilirsin. Grafikler ?    Aşırı detay ve gerçekçilikten kaçının. ?    Karmaşık grafikleri küçük parçalara bölün. ?    Grafikleri ilişkili metinle beraber sunun. ?    Önemli noktalara dikkat çekmek için farklı renkler kullanın. ?    Tek bir ekranda kullandığınız renk sayısını sınırlandırın. ?    Etkili renk kombinasyonları kullanınız. Kırmızı ve yeşil, mavi ve sarı, yeşil ve mavi, kırımızı ve mavi renk kombinasyonlarından kaçının. Alıntı buradan

PAYLAŞ!
Etiketler: görsel tasarım görsel web sayfası

EKREM GÜLCÜOĞLU HAKKINDA
Ekrem GÜLCÜOĞLU
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Web sitem Facebook adresim Twitter adresim Google Plus adresim

Yorum Yaz

Adınız Soyadınız  
Yaşınız
E-Posta Adresiniz    
İnternet Adresiniz
Mesajınız  


Yorumlar

Onaylanmamış: 0 yorum
Toplam: 0 yorum

SON YAZILARIM

ÇOK OKUNAN YAZILARIM

KATEGORİLERİNE GÖRE YAZILARIM

ETİKET BULUTU