Vakti zamanında merhum Nasreddin Hoca Ye kü...

Rastgele beğendiğim sözlerden bir tanesi

Zararın neresinden dönersen (dönülürse) kârdır.

Atasözü

"Vakti zamanında merhum Nasreddin Hoca "Ye kü...

"Vakti zamanında merhum Nasreddin Hoca "Ye kü "Vakti zamanında merhum Nasreddin Hoca "Ye kürküm ye." fıkrasıyla kıyafete dikkat çekmiş. Benim oradan aldığım ders: Kifâyet olmadan kıyafete kıymet verilmesi, makbul değilmiş. imam-ı Gazali Hazretleri, Kimya-yı Saadet adlı eserinde "Dünyanın aslı üç şeydir: Yemek, elbise ve ev edinme." diye yazmış. Ve ehl-i tasavvuf meclislerinde bu elbisenin, libas-ı takva; yani, takva elbisesi olduğu söylenirmiş. Ulvî mahlaslı divan şairi Bursalı Hüseyin, bu denî dünyayı gardıroba teşbih etmiş. Gurur etme libâs-i fahr ile ömrüm cihandır bu Kabâ-yî cismini kor bunda herkes camekândır bu Beyti, ilmim iktizasınca şerh etmem icap ederse şu mana daha muvafık olur: "Ey ömrüm, içinde bulunduğun yer fânî bir cihandır; öğünme elbisesi giyip de mağrur olma. Bu dünyâ, bütün fânilerin, sırtlarındaki elbiseleri çıkarıp teslim ettikleri camlı bir esvap dolabından/gardıroptan başka bir şey değildir." Nüzhet mahlaslı divan şairi Rıdvan Paşazâde ise Nasreddin Hoca misali 'Zât olmadıkça libas bir kıymet ifade etmez.' manasında bir beyit serd etmiş: Zât olmadıkça fâide vermez nizâm-ı hâl Lât ü Menât'a revnak ü zîb-i kaba abes Şair, telmih sanatı yaparak cahiliye devrini bir beyitte çok iyi resmetmiş. "insanın kendinde bir cevher olmadıkça, üstündeki muhteşem elbisenin hiçbir faydası yoktur. Putperestlerin, cahiliye devrinde Kâ'be'ye diktikleri Lat ve Menat isimli putları altınlar ve gümüşlerle süslemeye çalışan gafiller idrâk edemiyorlar ki, bu ziynetler Lat ve Menat'ı yine âciz ve nâciz birer put olmaktan kurtaramamıştır." Bu kadar kelam, arif olana kâfîdir zannımca. Her ne kadar, cebinizdeki parayı çekmek için ucuz manasında outlet olarak yazılsam da bir söz ile kendimi tanıtmaya hitam vereyim: Paranız çok olmasa da outlet'in tam ne manaya geldiğini bilmeseniz de ilk intiba için bu sözü kulağınıza küpe etmenizi isterim: "insanlar kıyafetleri ile karşılanır, fikirleri ile uğurlanır." -- Anonymous

Yukardaki yazı bana(Ekrem GÜLCÜOĞLU) ait değildir. Kindle'da okurken altını çizdiğim ifadeleri, Kindle Paperwhite 2 eserin kaynağını 'Anonymous' olarak belirtiyor. Bundan ötürü yukardaki yazıyı nereden alıntıladığıma dair 'KAYNAK' gösteremiyorum fakat meraklıları için yazının ilk 6-7 kelimesini google de aratırsanız, kaynak metne ulaşabilirsiniz

PAYLAŞ!
Etiketler:

EKREM GÜLCÜOĞLU HAKKINDA
Ekrem GÜLCÜOĞLU
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Web sitem Facebook adresim Twitter adresim Google Plus adresim

Yorum Yaz

Adınız Soyadınız  
Yaşınız
E-Posta Adresiniz    
İnternet Adresiniz
Mesajınız  


Yorumlar

Onaylanmamış: 0 yorum
Toplam: 0 yorum

SON YAZILARIM

ÇOK OKUNAN YAZILARIM

KATEGORİLERİNE GÖRE YAZILARIM

ETİKET BULUTU